De positieve keerzijde van geld

Vroeger op school deed je taal én rekenen. In de verdere loop van je leven groei je bijna automatisch een beetje scheef. In mijn geval naar de kant van de letters.

En toch kwam ik weer later, als tekstschrijver, in contact met financiële dienstverlening.
Voor ABN Amro Bank waren dat interviews met bankmedewerkers voor het eigen Zakenbulletin (en réken maar dat ze heel wat meer hadden te vertellen dan louter getallen).
Voor KPMG Accountants draaide het om offerteverhalen voor nieuwe cliënten, zoals bijvoorbeeld de Efteling. Geweldig om je in zulke sfeerschetsen te kunnen vastbijten.
Nee, munten hebben hun positieve keerzijde. Dat is géén sprookje!