Een nieuwe focus

De wereld verandert, en daar mogen we best eens bij stil staan!
Mijn persoonlijke 'vertaalslag' van de filosofie van de Griek Heraclitus: "Verandering is de enige constante." Een uitspraak zonder uiterste houdbaarheidsdatum.

Lekker leesbaar
Een veranderende wereld vraagt om een mee veranderende focus. Papieren nieuwsbrieven en magazines zijn zieltogend. Te duur, slecht voor het milieu (al die bomenkap en al die drukinkt).
Online, heet de nieuwe kijk. Maar die maakt tekstschrijvers beslist niet overbodig. Zeker in de zapcultuur van nu blijven ogen net even langer hangen aan een lekker leesbare tekst.